VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 1.8.2017

REKISTERINPITÄJÄ:

Blawhi Graphics -verkkokauppa / Kristiina Korkalainen

Y-tunnus: 2691336-9

blawhigraphics@gmail.com

REKISTERIN NIMI:

Blawhi Graphics -verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:

Blawhi Graphics -verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekisteriin kerätään asiakkaan perustiedot kuten asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Rekisterinpitäjä rekisteröi Blawhi Graphics -verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET:

Tietoja ei luovuteta Blawhi Graphics -verkkokaupan ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella ja sitä pääsee käyttämään vain Blawhi Graphicsin henkilökunta. 

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti blawhigraphics@gmail.com.

TIETOJEN TARKASTELUOIKEUS:

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa.